Vi lyfter ditt företag

Vi har topp moderna miljökranar!

Klicka här

Upplandskranar grundades år 2012, företaget har kontor samt depå i Uppsala. Vi på Upplandskranar samarbetar med Binsell och därmed sträcker sig våra tjänster i hela mellansverige.

Vi har speciellt inriktat oss på mobila tornkranar tillverkade av Spierings, då de är färdiga för lyft snabbare än andra tillverkare samt att de går att driva på enbart el vilket är både bra ur miljösynpunkt samt bullernivå på arbetsplatsen.

Vi är idag 30 anställda och vårat maskinutbud hittar ni här eller under fliken Våra maskiner där information om lyftkapacitet samt arbetsradie finns.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tillhandahåller mobilkranar, mobila tornkranar och tornkranar för ert nästa projekt!

Våra kranar

Mobilkranar

Vi erbjuder mobilkranar med en kapacitet från 40 till 400 ton.

Läs mer om mobilkranar

Mobila tornkranar

Vi erbjuder självresande mobila tornkranar från Spierings.

Läs mer om mobila tornkranar

Kranbilar

Vi erbjuder tornkranar i samarbete med Binsell.

Läs mer om Kranbilar

Våra tjänster

Kranlyft

Fördelen med att välja våra Spieringskranar är att de kan jobba på väldigt lång radie med en förmånligare etablering än andra tillverkare.

Läs mer om kranlyft

Tunghantering

Vi erbjuder tunghantering med hjälp av Tunghantering Binsell.

Lär mer om tunghantering

Kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är kranlyft med mobilkranar och tornkranar, ibland kallade byggkranar. Vilken krantyp som är bäst lämpad avgörs helt och hållet av vad det är för typ av lyft som ska göras.

Läs mer om våra tjänster