Om Upplandskranar

Upplandskranar grundades år 2012, företaget har kontor samt depå i Uppsala.

Vi på Upplandskranar samarbetar med Binsell och därmed sträcker sig våra tjänster i hela mellansverige.

Idag är vi 30 medarbetare inom Upplandskranar och maskinparken består av 18 Spierings mobila tornkranar.