”Integritetspolicy för Upplandskranar AB

1. Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att förklara hur vi på Upplandskranar AB samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

2. Personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Arbetsinformation
Användningsdata (såsom IP-adress)
3. Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlade personuppgifter för:

Kommunikation
Marknadsföring
Utförande av tjänster

4. Säkerhet

Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och följer gällande lagstiftning.

5. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

7. Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

8. Kontakt

För frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@upplandskranar.se”