Våra tjänster

Vi erbjuder mobilkranar och tornkranar i samarbete med Binsell.

Det Upplandskranar har specialiserat sig på är Spierings. Självresande tornkranar på mobilkranchassi i ett modernt utförande.

Kranlyft

Kranlyft

Fördelen med att välja våra Spieringskranar är att de kan jobba på väldigt lång radie med en förmånligare etablering än andra tillverkare.

tunghantering

Tunghantering

Vi erbjuder tunghantering med hjälp av Tunghantering Binsell.

verksamhet

Kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är kranlyft med mobilkranar och tornkranar, ibland kallade byggkranar. Vilken krantyp som är bäst lämpad avgörs helt och hållet av vad det är för typ av lyft som ska göras.